Välkommen till Bosse och hans körliv

Starten

Hösten 1972 initierar Bosse Johansson det som snart skulle komma att heta Adolf Fredriks Flickkör. Redan efter några år har Flickkören hunnit utmärka sig vid konserter och olika officiella ceremonier.

Och när Flickkören 1977 vinner Sveriges Radios Barn- och Ungdomskörtävling tar det ordentlig fart. Adolf Fredriks Flickkör vinner förstapriser i mängder på internationella körtävlingar och sätter under mindre än ett decennium en ny, högre standard för vad som kan kallas avancerad flickkör.

Soundet och samhörigheten

Numer talas det i den internationella körvärlden om ”adolf-fredriks-flickkörs-soundet” som något förstklassigt, men inte så enkelt för andra körer att nå.

Om hur han tänkte och arbetade kan du läsa om på flera ställen på webbplatsen.

Bosse Johansson är efter en lång musiklärargärning vid Adolf Fredriks Musikklasser (1971–2010) välkänd och omtyckt av de tiotusentals elever som gått i profilskolan.

Med Adolf Fredriks Flickkör har Bosse Johansson blivit ett minst lika känt begrepp bland körledare, körer och körfestivaler runt om i världen. För att inte tala om åtskilliga tiotusentals konsertlyssnare.

1943 – 2016

Värnamo – Stockholm.

Allt i Bosse Johanssons tillvaro har inte handlat om Flickkör. Men en imponerande och övertygande del av hans yrkesverksamma liv har rört sig i och kring Flickkör. Där den främsta exponenten för hans metodik, körpedagogik och kärleken till unga människors musikaliska förmåga har varit en enda kör – Adolf Fredriks Flickkör.


Bosse Johansson avled den 10 maj 2016, knappt 73 år gammal.